Projectsubsidies culturele projecten

Projectsubsidies voor culturele projecten

 

Overpelt wil door middel van het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 'zoveel mogelijk mensen bijeenbrengen door middel van cultuur en hen stimuleren om meer gemeenschap te vormen'. Vandaag gebeurt dat al heel goed door de talrijke socio-culturele verenigingen die Overpelt rijk is. Nu wil het gemeentebestuur daar vanaf 2011 een schepje bovenop doen. We merken dat grotere en uitzonderlijke projecten van verenigingen – die buiten de normale werking van een vereniging vallen - blijven steken in goeie bedoelingen en uiteindelijk afketsen door het hoge kostenplaatje. Het gemeentebestuur wil die verenigingen een duwtje in de rug geven door een financiële ondersteuning, in de vorm van projectsubsidies.

Overpelt geeft binnen dit kader maximaal 1 000 per project per jaar. Hetzelfde project kan maximaal vijf jaar na elkaar worden ondersteund. Alleen projecten in de culturele sector kunnen door dit nieuwe reglement worden ondersteund. Het kunnen zowel projecten zijn met ontspannende, informatieve, kunstzinnige, creatieve of cultuurhistorisch karakter. Sportieve initiatieven, initiatieven in de welzijnssfeer of jongerenprojecten zonder duidelijke culturele insteek komen helaas niet in aanmerking voor deze subsidies. Zij kunnen zich in dat geval wellicht wel richten tot hun respectievelijke dienst tot ondersteuning.

Verenigingen of groeperingen die een aanvraag willen indienen, kunnen zich richten tot de dienst cultuur in CC Palethe. Dossiers voor het eerste semester van volgend jaar moeten daar uiterlijk op 30 september binnenkomen. Activiteiten van het tweede semester van 2013 worden uiterlijk op 31 maart 2013 verwacht. Het volledige reglement rond culturele projectsubsidies kan u verkrijgen bij de cultuurdienst of kan u hier downloaden.


Document

Aanvraagformulier projectsubsidies cultuur

Contact

Openingsuren