Centrumvisie

De centrumvisie, die voorzien was in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, moet richting geven aan de verdere ontwikkeling van het centrum. De studie is geen detaillistisch plan. Het is een masterplan. Het geeft een globale visie op het Overpelt-Centrum, een toekomstbeeld en de weg die bewandeld moet/kan worden om dit toekomstbeeld te realiseren.

 

De studie gaat niet over de verdichting van het Centrum. Op dat vlak zit de planning goed en staat er al één en ander concreet op stapel. De studie heeft zich wel gebogen over de open (publieke) ruimten binnen het Centrum. Het is immers op dat vlak dat er tot nu toe weinig ideeëngoed ontwikkeld is.

 

De studie ontwikkelt de idee van een corridor die de (autoluwe) verbindingsader moet zijn tussen het centrum en het buitengebied en tussen een aantal functies binnen het Centrum, gaande van cultuur tot shopping. Verder deelt de studie de diversiteit in het centrum in zoals een woonhuis: de inkomhal (verbindingsweg, Ringlaan, Parking De Heuf), het terras (Oude Markt), de living (Kerkdijk en omgeving) en de tuin (accommodaties Jeugdlaan).

 

Raadpleeg hier de centrumvisie.


Contact

Openingsuren