Subsidies sportverenigingen met jeugdwerking

Subsidie sportverenigingen met jeugdwerking

 

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot:

  • de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders;
  • de verhoging van de kwaliteit van de jeugdportcoördinator;
  • de verhoging van het aantal en van de kwalificatie van het de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren;
  • de verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator;

en dit alles  met expliciete aandacht voor ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.

 

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van  de  hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.


Document

Subsidies sportverenigingen met jeugdwerking