Werkingssubsidies jeugdverenigingen

Werkingssubsidies jeugdverenigingen

 

Elke jeugdvereniging verkrijgt (onder bepaalde voorwaarden) een startsubsidie van 125 euro. Daarnaast kunnen verenigingen extra werkingssubsidies krijgen. De toekenning van werkingssubsidies steunt op vijf grote thema's waarbij het streven naar kwaliteit doorheen de werking van een jeugdvereniging de rode draad is. Door de jeugdverenigingen financieel te belonen, willen we hen stimuleren om de kwaliteit in hun werking te vergroten.

 

Concreet gaat het om de volgende thema's:

  • Stimuleren van toegankelijkheid van het jeugdwerk
  • Kwaliteit van de werking en de (bege)leiding
  • Kwaliteit in de activiteiten
  • Kwaliteit in de communicatie (met ouders, gemeentebestuur, buurtbewoners, ...)
  • Kwaliteit in de indrastructuur: veiligheid en netheid van de lokalen

 

Documenten: