Agenda gemeenteraad 23/02/2017

De gemeenteraad heeft plaats om 20.00 uur in de Raadszaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis. De zitting is openbaar.

 

Volgende punten worden op 23 februari 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd:

 


01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

Vernieuwing speelterrein Overpelt-Fabriek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

03.

Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen - goedkeuring.

 

04.

Lening ter financiering van een gedeelte van het investeringsbudget 2017  - bestek met kostenraming.

 

05.

Werking van de gemeenteraad - aanduiding tijdelijke vergaderlocatie tijdens verbouwingswerken aan het gemeentehuis.

 

06.

Aanduiding van een tijdelijke locatie voor de voltrekking van huwelijken gedurende de herinrichting van het gemeentehuis.

 

07.

Gemeentepersoneel - aanwijzing van waarnemende gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaren bij afwezigheid van de functiehouder.

 

08.

Inter-media - ontwerp van statutenwijziging - goedkeuring.