bekendmaking wijziging van reglementen

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad bij besluit van 24 november 2016 de volgende reglementen goedkeurde:

 

- Politiereglement ter beteugeling van overlast – wijziging;
- Gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging.


De tekst van de besluiten ligt ter inzage van het publiek in het gemeentesecretariaat (eerste verdieping van het gemeentehuis).

 

U kan de teksten ook raadplegen door hierboven op de titels te klikken.