Bouwgronden Akkerstraat-Zaaipad

Er zijn nog 5 bouwpercelen te koop in de gemeentelijke verkaveling 'Zaaipad'. Daarnaast resten er nog 4 in de Akkerstraat.

 

Het gaat om de gemeentelijke verkaveling Akkerstraat/Zaaipad ten zuiden van het centrum van Overpelt. Het is een gezinsvriendelijke en jonge buurt, met autoluwe straten en een groen kader. De wijk ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum met scholen, winkels en een breed aanbod aan dienstverlening. Het Zaaipad is de ruggengraat van een kindvriendelijk woonproject in Overpelt. Binnen het project ligt een attractieve speelruimte, deels verhard voor fietsen, rollerskaten, ... en deels groen ingericht met speelelementen in en over een wadi. Deze groene speelstraat is een schakel binnen een speelweefsel dat de buurt op een aantrekkelijke manier verbindt met het centrum.

 

De bouwpercelen die nog te koop zijn, zijn van verschillende oppervlaktes en met verschillende voorschriften aan interessante prijzen. Dus zeker voor elk wat wils!

 

Klik hier om naar een overzichtsplannetje te gaan met verkochte loten en nog vrije percelen.

 

Bouwvoorschriften

 

- Akkerstraat fase I

- Akkerstraat fase II (pijpenkop)

- Zaaipad

 

Perceel kopen?

Voorwaarden

  • Alle natuurlijke of rechtspersonen kunnen afzonderlijk of samen hun kandidatuur stellen voor één of meerdere bouwkavels

  • Binnen een termijn van 7 jaren na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

De kandidaat-kopers moeten hun kandidatuur indienen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen. De datum van afgifte op de post geldt als indieningsdatum. De toewijzingen worden in volgorde van indieningsdatum ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Indien voor dezelfde bouwkavel meerdere kandidaturen met dezelfde indieningsdatum worden ingediend, zal de volgorde van toewijzing bepaald worden door lottrekking.

 

Het college van burgemeester en schepenen zendt een bericht van toewijzing waarin de kandidaat koper verzocht wordt om binnen de veertien dagen een compromis te ondertekenen waarbij 525 euro betaald wordt tot dekking van de administratie- en opmetingskosten, verhoogd met 10% van de koopsom als voorschot.

 

Prijzen

 

Akkerstraat

oppervlakte

prijs in euro

Lot1

731 m2

115.000,00

Lot 2

482 m2

70.000,00

Lot 3

383 m2

65.000,00

Lot 4

394 m2

65.000,00

Lot 5

565 m2

90.000,00

Lot 5A + 5B

704 m2

110.000,00

Lot 6A H- 6B

655 m2

100.000,00

 

 

 

Zaaipad/Ploegstraat

oppervlakte

prijs in euro

Lot1

467 m2

70.000,00

Lot 2

287 m2

45.000,00

Lot 3

373 m2

60.000,00

Lot 4

457 m2

70.000,00

Lot 5

287 m2

45.000,00

Lot 6

476 m2

70.000,00

Lot 9

416 m2

75.000,00

Lot 10

410 m2

75.000,00

Lot 15

378 m2

65.000,00

Lot 16

279 m2

50.000,00

 

De verkoopsprocedure is lopende.

 

Klik hier voor het gemeenteraadsbesluit dat de aankoopprocedure vastlegt. (gemeenteraad dd. 25 juni 2015)

 

Klik hier om het formulier 'aankoopbelofte' te raadplegen.